fbpx

เฉลยข้อสอบแข่งขัน วิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6

275 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ข้อสอบแข่งขันจริงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปีปัจจุบัน ข้อสอบจำนวน 16 ฉบับ แบบปรนัย จำนวนรวม 1,150 ข้อ

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 720


สารบัญ

แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
ข้อสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 1-16 รวม 1,150 ข้อ พร้อมเฉลยเหตุผลอย่างละเอียด