fbpx

เฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ สพฐ. ป.6 (ระดับประถมศึกษา) ฉบับปรับปรุง 2564

230 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่ทำขึ้นเพื่อช่วยกระตุ้น ส่งเสริม และพัฒนานักเรียนให้ได้เพิ่มเติมความรู้ ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ จากการได้ฝึกฝนทำโจทย์ที่มีความสลับซับซ้อน ในเล่มประกอบด้วย แบบทดสอบคัดเลือกนักเรียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 404

น้ำหนัก : 605 กรัม

ขนาด : 185*260*16 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 2 ปี 64


สารบัญ

 • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2549
 • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับประเทศ พ.ศ. 2549
 • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2550
 • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับประเทศ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 1)
 • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับประเทศ พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 2)
 • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2551
 • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2552
 • แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และประเทศ พ.ศ. 2553-2554
 • แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และประเทศ พ.ศ. 2554-2555
 • แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และประเทศ พ.ศ. 2556-2557
 • แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และประเทศ พ.ศ. 2557-2558
 • แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และประเทศ พ.ศ. 2559-2560
 • แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และประเทศ พ.ศ. 2561-2562
 • แนวข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ คัดเลือกระดับเขตพื้นที่และประเทศ พ.ศ. 2563-2564
 • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติที่ประเทศฟิลิปปินส์ ประเภทบุคคล
 • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติที่ประเทศฟิลิปปินส์ ประเภททีม
 • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง

 

 

 

SKU: NF50 Category: