fbpx

เฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ สสวท. ป.3

260 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ข้อสอบแข่งขันจริงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปีปัจจุบัน จำนวน 19 ฉบับ ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย จำนวนรวม 1,150 ข้อ

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 652


สารบัญ

– แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.3 ฉบับที่ 1-19 รวม 1,150 ข้อ พร้อมเฉลยเหตุผลอย่างละเอียด