fbpx

เฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ สสวท. ป.6

260 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ข้อสอบแข่งขันจริงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปีปัจจุบัน จำนวน 17 ฉบับ ทั้งแบบปรนัยและอัตนัย จำนวนรวม 1,050 ข้อ

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 648


สารบัญ

– แนะนำโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.)
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ สสวท. ป.6 ฉบับที่ 1-17 รวม 1,050 ข้อ พร้อมเฉลยเหตุผลอย่างละเอียด