fbpx

เฉลยข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ม.3 เข้า ม.4 รร.เตรียมอุดม และ รร.รัฐบาล

225 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…
• เคล็ดลับของคนเก่งคณิตศาสตร์
• สรุปสาระสำคัญและสูตรที่ใช้ระดับชั้น ม.ต้น
• ข้อสอบจำนวน 24 เรื่อง 989 ข้อ
• รวบรวมจากข้อสอบคัดเลือกจริงจนถึงปีปัจจุบันล่าสุด พ.ศ. 2558
• ใช้เตรียมความพร้อม ฝึกทักษะและเสริมประสบการณ์
• ให้รู้จักแก้โจทย์ปัญหาที่มีรูปแบบหลากหลาย

ผู้เขียน : โชคชัย สิริหาญอุดม

จำนวนหน้า : 580


สารบัญ

– เคล็ดลับคนเก่งคณิตศาสตร์
– สรุปสาระสำคัญและสูตรที่ใช้
– ตัวอย่างข้อสอบ 17 เรื่อง เฉลยพร้อมคำอธิบาย
– แนวข้อสอบเข้า รร.เตรียมอุดมศึกษา 7 ชุด เฉลยพร้อมคำอธิบาย