fbpx

เฉลยข้อสอบจริงความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT1

60 ฿

รายละเอียด

เป็นข้อสอบจริงพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ PAT 1 ในครั้งต่อไป ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี

ผู้เขียน : บุญส่ง โพธิ์ทอง และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 88


สารบัญ

– ข้อสอบจริง PAT 1 ครั้งที่ 1 ( มีนาคม 2552 ) / เฉลยละเอียด
– ข้อสอบจริง PAT 1 ครั้งที่ 2 ( กรกฎาคม 2552 ) / เฉลยละเอียด
– ข้อสอบจริง PAT 1 ครั้งที่ 3 ( ตุลาคม 2552 ) / เฉลยละเอียด