fbpx

อ่านและสะกดคำศัพท์อังกฤษ แบบเข้าใจง่ายไม่ท่องจำ ป.1-ป.6 เล่ม 2

75 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับให้เด็กไทยได้ฝึกหัดการอ่านและการสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษในขั้นพื้นฐานโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาไทย-อังกฤษ เป็นแนวทาง

ผู้เขียน : พิมพ์ใจ คำพิทักษ์

จำนวนหน้า : 104


สารบัญ

– บทที่ 1 โครงสร้างพยางค์ / คำ เทียบกับภาษาไทย
– บทที่ 2 แนวเสียงสระ เทียบกับภาษาไทย
– บทที่ 3 อักษรท้าย (Ending letter) มากกว่า 1 ตัวอักษร
– บทที่ 4 คำศัพท์กลุ่ม สระ A
– บทที่ 5 คำศัพท์กลุ่ม สระ E
– บทที่ 6 คำศัพท์กลุ่ม สระ I
– บทที่ 7 คำศัพท์กลุ่ม สระ O
– บทที่ 8 คำศัพท์กลุ่ม สระ U
– บทที่ 9 กิจกรรมทบทวน
– เฉลย
– ความหมายของคำศัพท์