fbpx

อีซี่…ฟิสิกส์ ม.ปลาย เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง

60 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับน้องๆ นักเรียน ม.ปลาย ที่มีเวลาอ่านหนังสือช่วงใกล้สอบอย่างจำกัด ออกแบบเนื้อหามาให้อ่านอย่างสมบูรณ์แบบและง่ายที่สุด พร้อมคัดเลือกเฉพาะข้อสอบแข่งขันที่น่าสนใจ พร้อมวิธีคิดหาคำตอบที่ไม่ยุ่งยาก ชัดเจนและถูกต้อง

ผู้เขียน : ภาณุพันธ์ บรมทองชุ่ม

จำนวนหน้า : 88


สารบัญ

– การแปลงหน่วย
– ปริมาณทางฟิสิกส์
– ระยะทาง, การกระจัด
– อัตราเร็ว, ความเร็ว
– ความเร่ง, อัตราเร่ง
– การแปลงกราฟ
– สูตรหลักๆ ของการเคลื่อนที่
– ดักโจทย์ทุกแนว
– ประเภทของโจทย์ (วาดรูป)
– ข้อสอบแข่งขันคัดพิเศษ
– เฉลยข้อสอบอย่างละเอียด