fbpx

หลักภาษาไทย ป.6

70 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…เนื้อหาแต่ละบท รวบรวมมาจากหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา เน้นฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกหัดจำนวนมากและหลากหลาย แนวข้อสอบปลายภาคเรียน 2 ชุด มีเฉลยแยกเล่ม

ผู้เขียน : ทินรัตน์ จันทราภินันท์

จำนวนหน้า : 164


สารบัญ

– 1. เสียงสระ
– 2. เสียงพยัญชนะ
– 3. เสียงวรรณยุกต์
– 4. การผันอักษร
– 5. มาตราตัวสะกด
– 6. คำ พยางค์ และการประสมอักษร
– 7. คำมูล คำประสม คำซ้ำ คำซ้อน
– 8. คำพ้อง
– 9. อักษรควบ
– 10. อักษรนำ
– 11. วลีและประโยค
– 12. คำนาม
– 13. คำสรรพนาม
– 14. คำกริยา
– 15. คำวิเศษณ์
– 16. คำบุพบท
– 17.คำสันธาน
– 18. คำอุทาน
– 19. เครื่องหมายวรรคตอน
– 20. การใช้พจนานุกรม
– 21. คำราชาศัพท์
– 22. สำนวนภาษา
– 23. ร้อยกรอง
– 24. ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
– แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ ชุดที่ 2