fbpx

หลักภาษาไทย ป.5

69 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…เนื้อหาแต่ละบท รวบรวมมาจากหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา เน้นฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกหัดจำนวนมากและหลากหลาย แนวข้อสอบปลายภาคเรียน 2 ชุด มีเฉลยแยกเล่ม

ผู้เขียน : ทินรัตน์ จันทราภินันท์

จำนวนหน้า : 164


สารบัญ

– 1. สระ
– 2. พยัญชนะ
– 3. คำเป็น คำตาย
– 4. วรรณยุกต์และการผันวรรณยุกต์
– 5. มาตราตัวสะกด
– 6. คำ พยางค์ และการประสมอักษร
– 7. วลีและประโยค
– 8. ประโยคที่ใช้เพื่อการสื่อสาร
– 9. คำนาม
– 10. คำสรรพนาม
– 11. คำกริยา
– 12. คำวิเศษณ์
– 13. อักษรควบ
– 14. อักษรนำ
– 15. คำพ้อง
– 16. การใช้และการอ่านอักษรย่อ
– 17.ตัวการันต์
– 18. คำที่ประวิสรรชนีย์ และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
– 19. คำที่ใช้ รร (ร หัน) และคำที่ใช้ บัน
– 20. เครื่องหมายวรรคตอน
– 21. คำราชาศัพท์
– 22. สำนวนโวหาร
– 23. ร้อยกรอง
– แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ ชุดที่ 2