fbpx

หลักภาษาไทย ป.4

65 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…เนื้อหาแต่ละบท รวบรวมมาจากหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา เน้นฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกหัดจำนวนมากและหลากหลาย แนวข้อสอบปลายภาคเรียน 2 ชุด มีเฉลยแยกเล่ม

ผู้เขียน : ทินรัตน์ จันทราภินันท์

จำนวนหน้า : 152


สารบัญ

– 1. ไตรยางค์และการผันอักษร
– 2. มาตราตัวสะกด
– 3. อักษรควบ
– 4. อักษรนำ
– 5. คำพ้อง
– 6. คำที่มีตัวการันต์
– 7. คำที่ใช้ รร (ร หัน) และ บัน
– 8. คำที่ประวิสรรชนีย์ และไม่ประวิสรรชนีย์
– 9. คำที่มี ฤ ฤๅ
– 10. คำที่ใช้ ใ- ไ- อัย และ ไ-ย
– 11. คำนาม
– 12. คำสรรพนาม
– 13. คำกริยา
– 14. วลีและประโยค
– 15. ชนิดของประโยค
– 16. อักษรย่อ
– 17. เครื่องหมายวรรคตอน
– 18. คำราชาศัพท์และคำสุภาพ
– 19. สำนวนไทย
– 20. ร้อยกรอง
– 21. การเขียนจดหมายลาครู
– แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบ ชุดที่ 2