fbpx

หลักภาษาไทย ป.3

70 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…เนื้อหาแต่ละบท รวบรวมมาจากหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพื้นฐานภาษา เน้นฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่อการสื่อสาร แบบฝึกหัดจำนวนมากและหลากหลาย ตัวอย่างแนวข้อสอบNT มีเฉลยแยกเล่ม

ผู้เขียน : ทินรัตน์ จันทราภินันท์

จำนวนหน้า : 168


สารบัญ

– 1. สระ
– 2. ไตรยางค์
– 3. คำเป็น คำตาย
– 4. วรรณยุกต์และการผันวรรณยุกต์
– 5. มาตรา แม่ ก กา
– 6. มาตรา แม่กง
– 7. มาตรา แม่กม
– 8. มาตรา แม่เกย
– 9. มาตรา แม่เกอว
– 10. มาตรา แม่กก
– 11. มาตรา แม่กด
– 12. มาตรา แม่กน
– 13. มาตรา แม่กบ
– 14. อักษรควบแท้
– 15. อักษรไม่แท้
– 16. อักษรนำ
– 17. คำที่ประวิสรรชนีย์
– 18. คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
– 19. คำที่มีตัวการันต์
– 20. คำที่ใช้ รร (ร หัน) และคำที่ใช้ บัน
– 21. คำที่มี ฤ ฤๅ
– 22. คำพ้องรูป
– 23. คำพ้องเสียง
– 24. คำนาม
– 25. คำสรรพนาม
– 26. คำกริยา
– 27. กลุ่มคำและประโยค
– 28. เครื่องหมายวรรคตอน
– 29. คำราชาศัพท์
– 30. สำนวนโวหาร
– ตัวอย่างแนวข้อสอบ NT ป.3