fbpx

หนังสือแนวข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ ระบบรับตรงของ กสพท. สำหรับเตรียมพร้อมสอบ ปี 2563

225 ฿

รายละเอียด

รวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นทั้งหมดสำหรับใช้ในการสอบเข้าแพทย์ ระบบรับตรงของ กสพท. พร้อมด้วยข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จริยธรรม และความคิดเชื่อมโยง

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 432


สารบัญ

– หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกเข้าแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชฯ ปี 2561
– คำแนะนำ ข้อคิดสำคัญที่ต้องรู้ และสถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด
– ลักษณะข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จริยธรรม และความคิดเชื่อมโยง
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์