fbpx

หนังสือคู่มือ ชั้น ม.3 ฉบับปรับปรุงหลักสูตรใหม่

285 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… สรุปเนื้อหาหลักๆ อย่างเข้มข้น พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย จัดเต็มครบ 5 วิชา

หลักสำคัญ : คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เหมาะสำหรับ…นักเรียนชั้น ม.3 ใช้ทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมสอบย่อยและสอบปลายภาค

ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

ผู้เขียน : ชาญชัย ศุภผลพรกุล, ประชา ศิวเวทกุล, สุธิดา มันยานนท์, วิภาวี พัฒนะวาณิช, ทินรัตน์ จันทราภินันท์ และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 576

น้ำหนัก : 870 กรัม

ขนาด : 185*260*21 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 11 ปี 64


สารบัญ

  • – สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
  • – สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
  • – สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
  • – สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
  • – สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย