fbpx

หนังสือคลังข้อสอบ O-NET ป.6 ฉบับใหม่สำหรับเตรียมสอบปี 63

245 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วยแนวข้อสอบในลักษณะเดียวกันกับข้อสอบจริงปีที่ผ่านมาทั้ง 4 รายวิชา โดยครอบคลุมเนื้อหาทุกสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ตรงตามหลักสูตรปัจจุบัน พร้อมเฉลยไว้ให้ตรวจสอบความถูกต้องทุกข้อ

ผู้เขียน : ประชา ศิวเวทกุล, รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์, สุธิดา มันยานนท์, ภัทรียา ฉายชูวงษ์ และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 552


สารบัญ

– ข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560
– ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1-9 พร้อมเฉลยละเอียด
– ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1-9 พร้อมเฉลยละเอียด
– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1-9 พร้อมเฉลยละเอียด
– ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 1-9 พร้อมเฉลยละเอียด
– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพแพทย์และทันตแพทย์