fbpx

สิ่งประดิษฐ์กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์

95 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือเสริมเพื่อการศึกษาค้นคว้าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจใฝ่รู้ทั่วไป

ผู้เขียน : วินัย วิทยาลัย , สุวิทย์ บุญดิเรก

จำนวนหน้า : 296


สารบัญ

– ข้อแนะนำในการทำโครงงานเบื้องต้น
– ตัวอย่างรายชื่อโครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่เคยเผยแพร่
– รายชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
– โครงงาน และ การทดลองต่างๆ ฯลฯ
SKU: N433 Category: