fbpx

สรุปหลักวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.2-ม.3 รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม

130 ฿

รายละเอียด

สรุปเนื้อหาหลักๆ ที่สำคัญๆ สูตรการคำนวณ ศัพท์วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ ได้แก่ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ; ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ; สารและสมบัติของสาร ; แรงและการเคลื่อนที่ ; พลังงาน ; กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ; ดาราศาสตร์และอวกาศ ; ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้เขียน : ก่องแก้ว พันธกานต์ และ วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 384


สารบัญ

– สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
– ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
– สารและสมบัติของสาร
– แรงและการเคลื่อนที่
– พลังงาน
– กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
– ดาราศาสตร์และอวกาศ
– ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี