fbpx

สรุปหลักคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 รายวิชาพื้นฐาน

40 ฿

รายละเอียด

สรุปเนื้อหาหลักๆ ที่สำคัญๆ และรวบรวมบรรดาสูตร สมบัติ บทนิยาม กฎ และทฤษฎีบทต่างๆ เหมาะสำหรับการอ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบ ทั้งสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบ O-NET และ สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้เขียน : เฉลิมชัย มอญสุขำ

จำนวนหน้า : 104


สารบัญ

สรุปหลักคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน เล่ม 1
สรุปหลักคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน เล่ม 2
สรุปหลักคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน เล่ม 3