fbpx

สรุปสูตร ม.ปลาย (ฟิสิกส์ เคมี คณิตศาสตร์)

45 ฿

รายละเอียด

สรุปเนื้อหาหลักๆ ที่สำคัญๆ  และจำเป็น สูตร กฎ ทฤษฎี นิยาม ของวิชาฟิสิกส์ เคมี และคณิตศาสตร์ ชั้น ม.4-ม.5-ม.6 รายวิชาเพิ่มเติมไว้ทั้งหมด เหมาะสำหรับการอ่านทบทวนเพื่อเตรียมสอบ ทั้งการสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค สอบ O-NET สอบ PAT1  PAT2  สอบระบบรับตรง และสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง

ผู้เขียน : ประชา ศิวเวทกุล และ วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 192


สารบัญ

– วิชาฟิสิกส์
– วิชาเคมี
– วิชาคณิตศาสตร์