fbpx

รวมเฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2555-2562

155 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือรวบรวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2555-2562 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 236

น้ำหนัก : 370 กรัม

ขนาด : 185*260*9 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 10 ปี 63


สารบัญ

  • ระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2555 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2556 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2557 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2558 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2559 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2560 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2561 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562 และเฉลยละเอียด