fbpx

รวมเฉลยข้อสอบแข่งขัน คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

185 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือรวบรวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2549-2558 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 304


สารบัญ

– ระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2558
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2549 พร้อมเฉลยละเอียด
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2550 พร้อมเฉลยละเอียด
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2551 พร้อมเฉลยละเอียด
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2552 พร้อมเฉลยละเอียด
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2553 พร้อมเฉลยละเอียด
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2554 พร้อมเฉลยละเอียด
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2555 พร้อมเฉลยละเอียด
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2556 พร้อมเฉลยละเอียด
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557 พร้อมเฉลยละเอียด
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558 พร้อมเฉลยละเอียด