fbpx

รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2549-2559

140 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือรวบรวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2549-2559 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 220


สารบัญ

– ระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2560
– ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2549-2559 และเฉลยละเอียด