fbpx

รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2555-2562

95 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือรวบรวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2555-2562 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 152

น้ำหนัก : 245 กรัม

ขนาด : 185*160*6 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 8 ปี 63


สารบัญ

  • ระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเฉลยละเอียด