fbpx

รวมเฉลยข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2555-2561

85 ฿

รายละเอียด

เป็นหนังสือรวบรวมข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2555-2561 พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 138


สารบัญ

  • ระเบียบการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์ฯ
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2555 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2556 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2558 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2560 และเฉลยละเอียด
  • ข้อสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 และเฉลยละเอียด