fbpx

รวมหลัก คณิตศาสตร์ ป.4-ป.5-ป.6 (หลักสูตรใหม่)

45 ฿

รายละเอียด

รวมเนื้อหาหลักๆ ที่สำคัญๆ ได้แก่ สูตร กฎ ทฤษฎี สมบัติ และมาตราต่างๆ ครอบคลุมทั้ง 5 สาระการเรียนรู้ คือ จำนวนและการดำเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น เหมาะสำหรับการอ่านทบทวน เพื่อสอบทั้งสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค และสอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 104

น้ำหนัก : 100 กรัม

ขนาด : 130*185*4 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 1 ปี 64


สารบัญ

 • สาระที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ
 • สาระที่ 2 : การวัด
 • สาระที่ 3 : เรขาคณิต
 • สาระที่ 4 : พีชคณิต
 • สาระที่ 5 : การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
 • ภาคผนวก
  • มาตราชั่ง ตวง วัด
  • มาตราเวลา
  • มาตราอื่นๆ ที่ควรรู้