fbpx

รวมหลักวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.5-ป.6 [หลักสูตรใหม่]

90 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…

รวมเนื้อหาหลักๆ ที่สำคัญๆสูตรการคำนวณ ศัพท์วิทยาศาสตร์ ครอบคลุมทั้ง 7 สาระการเรียนรู้ได้แก่ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต ; ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ; สารและสมบัติของสาร ;

แรงและการเคลื่อนที่ ; พลังงาน ; กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ; ดาราศาสตร์และอวกาศ

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช

จำนวนหน้า : 216

น้ำหนัก : 180 กรัม

ขนาด : 130*185*10 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 6 ปี 64


สารบัญ

  • บทที่ 1 สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
  • บทที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
  • บทที่ 3 สารและสมบัติของสาร
  • บทที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่
  • บทที่ 5 พลังงาน
  • บทที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
  • บทที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ