fbpx

รวมข้อสอบฉบับจริง O-NET ม.6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

105 ฿

รายละเอียด

เป็นเฉลยข้อสอบจริง O-NET ม.6 เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ศึกษารูปแบบและแนวทางของข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริงในปีต่อไป ประกอบด้วยข้อสอบจริงวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส 06 ฉบับรวม 3 พ.ศ. (2551-2553) พร้อมด้วยเฉลยคำตอบอย่างละเอียด

ผู้เขียน : วีรวรรณ ศิวเวทกุล และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 176


สารบัญ

1. ข้อสอบ O-NET สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 พร้อมเฉลยละเอียด
2. ข้อสอบ O-NET สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี พ.ศ. 2552 พร้อมเฉลยละเอียด
3. ข้อสอบ O-NET สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี พ.ศ. 2553 พร้อมเฉลยละเอียด