fbpx

รวมข้อสอบฉบับจริง O-NET ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

90 ฿

รายละเอียด

เป็นเฉลยข้อสอบจริง O-NET ม.6 เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ศึกษารูปแบบและแนวทางของข้อสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริงในปีต่อไป ประกอบด้วยข้อสอบจริงวิชาภาษาอังกฤษ รหัส 03 ฉบับรวม 5 พ.ศ. (2549-2553) พร้อมด้วยเฉลยคำตอบอย่างละเอียด

ผู้เขียน : เอมอุษา ภูมิสวัสดิ์

จำนวนหน้า : 148


สารบัญ

1. ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2549 พร้อมเฉลยละเอียด
2. ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2550 พร้อมเฉลยละเอียด
3. ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2551 พร้อมเฉลยละเอียด
4. ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2552 พร้อมเฉลยละเอียด
5. ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2553 พร้อมเฉลยละเอียด