fbpx

รวมข้อสอบฉบับจริง O-NET ม.3 (ปี 2552 / 2553)

155 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วยข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2552 และ 2553 พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช , เอมอุษา ภูมิสวัสดิ์ , จินตนา ควรทรงธรรม , วีรวรรณ ศิวเวทกุล, วงศกร ภู่ทอง , วิลาวัลย์ วิษณุเวคิน

จำนวนหน้า : 272


สารบัญ

ข้อสอบครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2551 (สอบ 13 ก.พ. 2552)
– ข้อสอบวิชาภาษาไทย / เฉลย
– ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ / เฉลย
– ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ – สังคมศึกษาฯ / เฉลย
ข้อสอบครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2552 (สอบ 4-5 ก.พ. 2553)
– ข้อสอบวิชาภาษาไทย / คณิตศาสตร์ / เฉลย
– ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา / ศิลปะ / การงานอาชีพฯ / เฉลย
– ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ / วิทยาศาสตร์ / เฉลย
– ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ / เฉลย