fbpx

รวมข้อสอบจริง ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3

156 ฿

รายละเอียด

เป็นข้อสอบจริงพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ PAT 3 ในครั้งต่อไป ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี

ผู้เขียน : เฉลิมชัย มอญสุขำ

จำนวนหน้า : 156


สารบัญ

1. ข้อสอบจริง PAT 3 ครั้งที่ 1 (มีนาคม 2552)
2. ข้อสอบจริง PAT 3 ครั้งที่ 2 (กรกฎาคม 2552)
3. ข้อสอบจริง PAT 3 ครั้งที่ 3 (ตุลาคม 2552)
4. ข้อสอบจริง PAT 3 ครั้งที่ 1 (มีนาคม 2553)