fbpx

รวมข้อสอบจริงความถนัดทั่วไป GAT (ตอนที่ 1 )

70 ฿

รายละเอียด

เป็นข้อสอบจริงพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ซึ่งนักเรียนสามารถศึกษาเป็นแนวทางในการเตรียมตัวสอบ GAT (ตอนที่ 1) ในครั้งต่อไป ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความมั่นใจในการเตรียมตัวสอบได้เป็นอย่างดี

ผู้เขียน : รญา ญารนิฌ และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 104


สารบัญ

– ข้อสอบจริง GAT (ตอนที่ 1) ครั้งที่ 1 ( มีนาคม 2552 ) / เฉลยละเอียด
– ข้อสอบจริง GAT (ตอนที่ 1) ครั้งที่ 2 ( กรกฎาคม 2552 ) / เฉลยละเอียด
– ข้อสอบจริง GAT (ตอนที่ 1) ครั้งที่ 3 ( ตุลาคม 2552 ) / เฉลยละเอียด
– ข้อสอบจริง GAT (ตอนที่ 1) ครั้งที่ 1 ( มีนาคม 2553 ) / เฉลยละเอียด