fbpx

พี่หมอสอนสังคม ม.ต้น

140 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… สรุปเนื้อหาที่สำคัญครบถ้วน ตรงประเด็น กระชับ เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับใช้เตรียมสอบปลายภาค และนักเรียน ม.3สอบเข้า ม.4

ผู้เขียน : ศุภโชค เบญจมังคลารักษ์

จำนวนหน้า : 248


สารบัญ

– บทที่ 1 ศาสนาพุทธ
– บทที่ 2 ศาสนาสากล
– บทที่ 3 สังคมวิทยาเบื้องต้น
– บทที่ 4 การเมืองการปกครอง
– บทที่ 5 กฎหมายเบื้องต้น
– บทที่ 6 เศรษศาสตร์
– บทที่ 7 บทนำประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์สากล
– บทที่ 8 แนวคิดเกี่ยวกับถิ่นกำเนิดของไทย และอาณาจักรโบราณ
– บทที่ 9  อาณาจักรสุโขทัย
– บทที่ 10 อาณาจักรอยุธยา
– บทที่ 11 อาณาจักรธนบุรี
– บทที่ 12 อาณาจักรรัตนโกสินทร์
– บทที่ 13 พื้นฐานทางภูมิศาสตร์
– บทที่ 14 เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
– บทที่ 15 ภูมิศาสตร์โลก
– บทที่ 16 ภูมิศาสตร์ประเทศไทย
– บทที่ 17 การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
– ข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วิชาสังคมฯ (ปี 2531.2534-2537,2543-2546)
– แนวข้อสอบวิชาสังคมฯ ( ชุดที่ 1 , ชุดที่ 2 )
– เฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา วิชาสังคมฯ
– เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมฯ