fbpx

พัฒนาความพร้อมเตรียมสอบเข้า ป.1

60 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…  บิดามารดาจะช่วยเตรียมความพร้อมให้ลูกได้อย่างไร หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา คำแนะนำในการใช้แบบฝึกความพร้อม แบบฝึกความพร้อมทางการเรียน(เข้มข้น)จำนวน 8 ชุด 310 ข้อ

ผู้เขียน : รัชนี นพรัตน์เขต

จำนวนหน้า : 80


สารบัญ

– บิดามารดาจะช่วยเตรียมความพร้อมให้ลูกได้อย่างไร
– หน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา
– คำแนะนำในการใช้แบบฝึกความพร้อม
– แบบฝึกความพร้อม
– ชุดที่ 1 การหาภาพเหมือน
– ชุดที่ 2 การหาภาพที่แตกต่าง
– ชุดที่ 3 การหาภาพที่มีความสัมพันธ์กัน
– ชุดที่ 4 การหาภาพที่ไม่เข้าพวก
– ชุดที่ 5 การบังคับมือและการลอกแบบ
– ชุดที่ 6 เล็ก-ใหญ่ สั้น-ยาว น้อย-มาก
– ชุดที่ 7 ฝึกการฟัง
– ชุดที่ 8 ความรู้ทั่วไป
– เฉลยแบบฝึกความพร้อม
SKU: NC24 Category: