fbpx

ฝึกโจทย์ข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 วิชาสังคมศึกษา

75 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ

  • ใช้เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง (รร.รัฐบาล รร.สาธิต และ รร.เอกชน) ห้องเรียนพิเศษ (Gifted & English Program) และห้องเรียนปกติ
  • ใช้เตรียมสอบ O-NET ป.6 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

 

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 108


สารบัญ

  • ฝึกโจทย์ข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1-9
  • เฉลยคำตอบ ชุดที่ 1-9
  • เฉลยละเอียด ชุดที่ 1-9