fbpx

ฝึกโจทย์ข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 วิชาภาษาไทย

95 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ
– ใช้เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง (รร.รัฐบาล รร.สาธิต และ รร.เอกชน) ห้องเรียนพิเศษ (Gifted & English Program) และห้องเรียนปกติ
– ใช้เตรียมสอบ O-NET ป.6 ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

ผู้เขียน : NEW TEACHER GROUP และ ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 140


สารบัญ

– ฝึกโจทย์ข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม.1 วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1-10
– เฉลยคำตอบ ชุดที่ 1-10
– เฉลยละเอียด ชุดที่ 1-10