fbpx

บฝ.ความพร้อมวัดเชาวน์เตรียมสอบเข้า ป.1

60 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…  การจัดจำแนกสิ่งต่างๆ อนุกรมภาพ-ภาพต่อเนื่อง การพิจารณาหาเหตุผลที่เหมาะสม การกะขนาดและปริมาณ ทักษะคณิตศาสตร์ อุปมาอุปไมย

ผู้เขียน : สุปรีดา จรัสโรจน์

จำนวนหน้า : 80


สารบัญ

– ชุดที่1 การจัดจำแนกสิ่งต่างๆ
– ชุดที่2 อนุกรมภาพ-ภาพต่อเนื่อง
– ชุดที่3 การพิจารณาหาเหตุผลที่เหมาะสม
– ชุดที่4 การกะขนาดและปริมาณ
– ชุดที่5 ทักษะคณิตศาสตร์
– ชุดที่6 อุปมาอุปไมย
SKU: NC20 Category: