fbpx

ตีแตก!!! พาร์ทเชื่อมโยง แพทย์ กสพท.

150 ฿

รายละเอียด

– ที่เดียวครบเลย คำแนะนำและข้อมูลเพื่อการเตรียมสอบแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชฯ
– เคล็ดลับดีๆ ในการทำข้อสอบพาร์ทเชื่อมโยง จริยธรรม และเชาวน์ปัญญา จากประสบการณ์ตรงของรุ่นพี่ที่ติดแพทย์
– แนวข้อสอบพาร์ทเชื่อมโยง 21 บทความ พร้อมเฉลยละเอียดให้ตรวจทานความถูกต้อง

ผู้เขียน : ทีมงาน Powerpuff Girls

จำนวนหน้า : 216


สารบัญ

– บทที่ 1 แรงบันดาลใจ “บทสัมภาษณ์ไอดอลเด็กแพทย์”
– บทที่ 2 ควรรู้ก่อนเข้าห้องสอบ “แนะนำข้อสอบเข้าแพทย์”
– บทที่ 3 รู้ไว้ได้เปรียบ “แนะนำข้อสอบพาร์ทเชื่อมโยง”
– บทที่ 4 ตรวจสอบความเข้าใจ “แบบฝึกหัดก่อนเข้าสอบจริง”
– Special Feature เคล็ดลับในการทำพาร์ทเชื่อมโยง
– บทที่ 5 ทำให้แข็งแกร่ง “แนวข้อสอบแบบเจาะลึก” (21 บทความ พร้อมเฉลยละเอียด)
– Special Feature เคล็ดลับในการทำพาร์ทเชาวน์ปัญญา
– Special Feature เคล็ดลับในการทำพาร์ทจริยธรรม