fbpx

ตารางธาตุ ( 4สี 8 หน้า )

35 ฿

รายละเอียด

เป็นแผ่นพับ 4สี 4หน้า ที่สรุสาระสำคัญที่เป็นพื้นฐานวิชาเคมี  ชัดเจน เข้าใจ และจำได้ง่าย

ผู้เขียน : วีรวรรณ ศิวเวทกุล และ ประภาวี ศิวเวทกุล

จำนวนหน้า : 8


สารบัญ

– การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ
– สมบัติของธาตุหมู่ต่างๆ
– แนวโน้มสมบัติของธาตุในตารางธาตุ
– แนวโน้มการเกิดพันธะเคมี
– หลักการจัดเรียงอิเล็กตรอน