fbpx

ตารางธาตุ ( 4 สี 4 หน้า )

20 ฿

รายละเอียด

เป็นแผ่นพับ 4สี 4หน้า ที่สรุสาระสำคัญที่เป็นพื้นฐานวิชาเคมี  ชัดเจน เข้าใจ และจำได้ง่าย

ผู้เขียน : วีรวรรณ ศิวเวทกุล และ วีรชา ศิวเวทกุล

จำนวนหน้า : 4