fbpx

ตะลุยโจทย์ คณิตศาสตร์ ป.6 ติวเข้มเข้า ม.1

145 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ
• นักเรียนชั้น ป.6 เตรียมสอบประจำภาค สอบ O-NET และสอบเข้าเรียนต่อชั้น ม.1
• มีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายจำนวนมาก และมีรูปแบบหลากหลาย ตั้งแต่ระดับง่าย ยาก จนถึงสลับซับซ้อน
• จัดแบ่งโจทย์ปัญหาเป็นบทๆ ตามเนื้อหาหลักสูตรใหม่ระดับชั้น ป.6
• เพิ่มพูนความเข้าใจและประสบการณ์ในการแก้โจทย์ปัญหาในลักษณะต่างๆ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

ผู้เขียน : ดร.อุดมศักดิ์ สุวรรณศรัณยู, ศุภเดช ฉันจรัสวิชัย และ ฝ่ายวิชาการ รักหมูน้อย

จำนวนหน้า : 276


สารบัญ

– บทที่ 1  จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนนับ และเฉลยละเอียด
– บทที่ 2  สมการและการแก้สมการ และเฉลยละเอียด
– บทที่ 3  ตัวประกอบของจำนวนนับ และเฉลยละเอียด
– บทที่ 4  มุมและส่วนของเส้นตรง และเฉลยละเอียด
– บทที่ 5  เส้นขนาน และเฉลยละเอียด
– บทที่ 6  ทิศและแผนผัง และเฉลยละเอียด
– บทที่ 7  เศษส่วน และเฉลยละเอียด
– บทที่ 8  ทศนิยม และเฉลยละเอียด
– บทที่ 9  รูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม และเฉลยละเอียด
– บทที่ 10  รูปวงกลม และเฉลยละเอียด
– บทที่ 11  บทประยุกต์ และเฉลยละเอียด
– บทที่ 12  รูปเรขาคณิตสามมิติ และปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก และเฉลยละเอียด
– บทที่ 13  สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น และเฉลยละเอียด