fbpx

ตะลุยโจทย์ข้อสอบ ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง

230 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย
– แนวข้อสอบจริง ป.6 เข้า ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted & EP) และห้องเรียนปกติ รร.ที่มีอัตราการแข่งขันสูง (รร.รัฐบาล รร.สาธิต และ รร.เอกชน)
– ครบถ้วนทั้ง 5 วิชาที่ใช้สอบคัดเลือก ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ผู้เขียน : ชาญชัย ศุภผลพรกุล, รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์, วิภาวี พัฒนะวาณิช , วีรชา ศิวเวทกุล, สุธิดา มันยานนท์ และ ภัทรียา ฉายชูวงษ์

จำนวนหน้า : 496


สารบัญ

– ปฏิทินสำคัญ นักเรียน ป.6 สอบเข้า ม.1 ปีการศึกษา 2561
– ทำความรู้จักกับ “ห้องเรียนพิเศษ” ของนักเรียนชั้นมัธยมฯ
– สถิติจำนวนรับและจำนวนผู้สมัครเข้าเรียนชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ
– รายชื่อ 282 โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2561
– ตะลุยโจทย์ข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยละเอียด 7 ชุด
– ตะลุยโจทย์ข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมเฉลยละเอียด 7 ชุด
– ตะลุยโจทย์ข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเฉลยละเอียด 7 ชุด
– ตะลุยโจทย์ข้อสอบ วิชาภาษาไทย พร้อมเฉลยละเอียด 5 ชุด
– ตะลุยโจทย์ข้อสอบ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมเฉลยละเอียด 5 ชุด