fbpx

คู่มือ ชั้น ม.1 (ฉบับปรับปรุง 2563)

220 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย…  สรุปเนื้อหาหลักๆ อย่างเข้มข้น พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย จัดเต็มครบ 5 วิชาหลักสำคัญ: คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

เหมาะสำหรับ… นักเรียนชั้น ม.1 ใช้ทบทวนบทเรียน เพื่อเตรียมสอบย่อยและสอบปลายภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2

ผู้เขียน : ชาญชัย ศุภผลพรกุล, ทินรัตน์ จันทราภินันท์, รัตนา ใจซื่อสมบูรณ์, สุธิดา มันยานนท์, ภรณ์ศิริ สมเสือ, สุชาดา เลี้ยงชูศักดิ์ และฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์เดอะบุคส์

จำนวนหน้า : 468

น้ำหนัก : 710 กรัม

ขนาด : 185*260*19 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 9 ปี 63


สารบัญ

  • สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
  • สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
  • สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
  • สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย
  • สรุปเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมแนวข้อสอบและเฉลย