fbpx

คู่มือสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.1

60 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 ไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดจำนวนมาก เพื่อช่วยพัฒนาความสามารถของผู้อ่าน และเป็นคู่มือช่วยฝึกฝนให้เกิดความแม่นยำในการใช้ภาษาอังกฤษในขั้นพื้นฐาน เหมาะสำหรับเป็นคู่มือประกอบการเรียน และใช้อ่านทบทวนก่อนสอบ

ผู้เขียน : ภรันยู สายพิมพ์

จำนวนหน้า : 144


สารบัญ

– Nouns
– Articles
– Pronouns
– Verbs
– Tenses
– There is / There are / This / That / These / Those / Words of Quantity
– Prepositions
– Adjectives
– Adverbs
– Questions
– ทบทวนเนื้อหา
– Test
– สรุป
– เฉลย