fbpx

คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 5

110 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… เนื้อหาอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย มีแบบฝึกหัดทุกหัวข้อย่อยพร้อมเฉลยโดยแสดงวิธีทำอย่างละเอียด มีแบบทดสอบท้ายบทพร้อมเฉลย  มีข้อสอบจาก PAT, โควตา, แข่งขันชิงทุนและสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้เขียน : พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร

จำนวนหน้า : 240


สารบัญ

– บทที่ 1  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
– บทที่ 2  การแจกแจงปกติ
– บทที่ 3  ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล