fbpx

คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 4

130 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… เนื้อหาอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย มีแบบฝึกหัดทุกหัวข้อย่อยพร้อมเฉลยโดยแสดงวิธีทำอย่างละเอียด มีแบบทดสอบท้ายบทพร้อมเฉลย ข้อสอบจาก PAT, โควตา, แข่งขันชิงทุนและสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้เขียน : พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร

จำนวนหน้า : 292


สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนเชิงซ้อน
บทที่ 2 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
บทที่ 3 ความน่าจะเป็น
เฉลยแบบฝึกหัดและแบบทดสอบท้ายบท