fbpx

คู่มือคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4-6 เล่ม 2

110 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วยเนื้อหาอย่างละเอียดพร้อมตัวอย่างที่หลากหลาย มีแบบฝึกหัดทุกหัวข้อย่อยพร้อมเฉลยโดยแสดงวิธีทำอย่างละเอียด และแบบทดสอบท้ายบทพร้อมเฉลย ข้อสอบ O-NET, PAT, โควตา, แข่งขันชิงทุน และสอบตรงเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้เขียน : พิพัฒน์พงษ์ ศรีวิศร

จำนวนหน้า : 244


สารบัญ

1. เลขยกกำลัง
1.1 เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ
1.2 จำนวนที่อยู่ในรูปเครื่องหมายกรณฑ์
1.3 การแก้สมการที่อยู่ในรูปเครื่องหมายกรณฑ์
1.4 การแก้สมการที่อยู่ในรูปเลขยกกำลัง  แบบทดสอบท้ายบทที่ 1
2.อัตราส่วนตรีโกณมิติ
2.1 ฟังก์ชันไซน์และโคไซน์
2.2 ค่าของฟังก์ชันไซน์และโคไซน์ของจำนวนจริงใดๆ
2.3 ฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆ
2.4 ฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม
2.5 การอ่านค่าของฟังก์ชันตรีโกณมิติจากตาราง
2.6 กราฟของฟังก์ชันตรีโกณมิติ
2.7 การประยุกต์ของอัตราส่วนตรีโกณมิติ  แบบทดสอบท้ายบทที่ 2
3. ความน่าจะเป็น
3.1 กฎการนับเบื้องต้น
3.2 แฟคทอเรียล
3.3 วิธีเรียงสับเปลี่ยน
3.4 วิธีการจัดหมู่
3.5 ความน่าจะเป็น  แบบทดสอบท้ายบทที่ 3
ท้ายเล่มมีเฉลยแบบฝึกหัดทั้งหมดอย่างละเอียด