fbpx

ความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม

95 ฿

รายละเอียด

สำหรับเตรียมสอบ PAT4 และ PAT6 เพื่อเตรียมสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแบบสอบตรง สอบโควตา และแอดมิสชันในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้เขียน : ณัฐ เสริมสกุล และ ประชา ศิวเวทกุล

จำนวนหน้า : 228


สารบัญ

– ประเภทของงานศิลปะ
– การออกแบบเบื้องต้น
– หลักการในการออกแบบ
– สีและแสง
– การแสดงงาน
– พื้นฐานการวาดเส้น
– การเขียนแบบ
– การเขียนภาพทัศนียภาพ
– หลักการทำ Sketch Design
– การออกแบบสื่อสาร
– การออกแบบผลิตภัณฑ์
– สัดส่วนวิทยาในการออกแบบ
– การออกแบบตกแต่งภายใน
– การออกแบบสถาปัตยกรรม
– การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม
– ภูมิอากาศกับการออกแบบ
– วัสดุ – การก่อสร้างอาคาร
– สถาปัตยกรรมไทย
– เรือนไทย
– ประวัติศาสตร์ศิลป์
– ประวัติศาสตร์สากล
– มารู้จักสถาปนิกและศิลปินรุ่นอาจารย์กันหน่อย