fbpx

ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT3

265 ฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย… สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ สรุปเนื้อหาพื้นฐานทางวิศวกรรม สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์ พร้อมตัวอย่างและข้อสอบเก่าที่แยกตามเนื้อหาและแยกตามปี พ.ศ. เพื่อความสะดวกในการศึกษา ฝึกฝนเพิ่มทักษะและทบทวนเพื่อเตรียมสอบ

ผู้เขียน : เฉลิมชัย มอญสุขำ

จำนวนหน้า : 604


สารบัญ

– สรุปเนื้อหาฟิสิกส์
– สรุปเนื้อหาพื้นฐานวิศวกรรม
– สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์
– ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรม (แยกเรื่อง จำนวน 15 เรื่อง) พร้อมเฉลยละเอียด
– ข้อสอบพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2550 พร้อมเฉลยละเอียด
– แนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ชุดที่ 1 พร้อมเฉลยละเอียด
– แนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ชุดที่ 2 พร้อมเฉลยละเอียด
– แนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ชุดที่ 3 พร้อมเฉลยละเอียด
– แนวข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ (PAT 3) ชุดที่ 4 พร้อมเฉลยละเอียด