fbpx

กุญแจคณิตศาสตร์ ม.6 เล่ม 1 รายวิชาเพิ่มเติม (หลักสูตรใหม่)

150 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ

  • ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 404

น้ำหนัก : 305 กรัม

ขนาด : 130*185*15 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 4 ปี 64


สารบัญ

  • บทที่ 1 ลำดับและอนุกรม
  • บทที่ 2 แคลคูลัสเบื้องต้น