fbpx

กุญแจคณิตศาสตร์ ม.6 รายวิชาพื้นฐาน (หลักสูตรใหม่)

60 ฿

รายละเอียด

เหมาะสำหรับ ใช้ตรวจสอบคำตอบของแบบฝึกหัดที่ได้ทำไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงความละเอียดรอบคอบ และสามารถนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะประสบการณ์ที่ได้ ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาซึ่งอาจมีลักษณะเดียวกันหรือมีการพลิกแพลงสลับซับซ้อนยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

ผู้เขียน : วิภาวี พัฒนะวาณิช และ NEW TEACHER GROUP

จำนวนหน้า : 152

น้ำหนัก : 125 กรัม

ขนาด : 130*185*7 มิลลิเมตร (กว้าง × สูง × หนา)

พิมพ์ครั้งแรก : เดือน 9 ปี 63


สารบัญ

  • บทที่ 1 ความหมายของสถิติศาสตร์และข้อมูล
  • บทที่ 2 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ
  • บทที่ 3 การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณ